Sağlık Lisesi

Sağlık Lisesi

nurseHayatta başarılı ve mutlu olmamızı sağlayan en önemli etkenlerden biridir mesleğimiz. Kişi mesleğini sevmeli, mesleğinin gereklerini hakkıyla yerine getirebilmelidir; sahip olduğu mesleki yetkinliklerini toplumun yararına kullanabileceği ortamlarda çalışabilmelidir. Bu nedenle kişinin geleceğini biçimlendiren önemli süreçlerden biri okul seçimidir.

Ülkemiz ve dünyadaki nüfus artışı nedeniyle sağlık sektörü hızla büyümektedir. Yeni açılan sağlık kurum ve kuruluşları ve açılacak olan benzeri kuruluşlarda yetişmiş sağlık elemanı açığı her geçen gün artmaktadır. Sağlık bakım konusu geleceğin meslekleri arasında yer almaktadır.

Bölümler

HEMŞİRELİK

TEKNİSYEN HEMŞİRE (Sağlık Teknisyeni – Yardımcı Hemşire)

ACİL TIP TEKNİSYENLİĞİ

SAĞLIK BAKIM TEKNİSYENİ

4 yıl süreli bu programlardan mezun olanlar ( Diyaliz, Elektronörofizyoloji, Fizyoterapi, İlk ve Acil Yardım, Tıbbi Laboratuvar Teknikleri, Yaşlı Bakım, Sağlık Kurumları İşletmeciliği v.b.) gibi ön lisans programlarına sınavsız giriş hakkından yararlanarak “Tekniker” ünvanı alabilirler. Alan mezunlarımız Devlet ve üniversite hastaneleri, Özel Hastaneler ve tüm sağlık kurum ve kuruluşlarında görev alabilirler. Balkaya Anadolu Sağlık Meslek Lisesi 4 yıllık Anadolu Lisesi statüsündedir. Yabancı dil İngilizcedir. (Mesleki İngilizce ve Latince terminoloji). Sınıf mevcutları 24 kişidir. Yeni öğretim yılı için müracaat sırasına göre ve mülakatla okulumuza öğrenci kabul edilecektir. Teknisyen olarak mezun olacak öğrencilerimiz, sınavsız olarak 2 senelik meslek yüksek okullarına geçiş yapabilecekler ve Tekniker ünvanı kazanacaklardır. Mezunlarımız YGS sayısal ve eşit ağırlık puanı ile 4 yıllık Lisans bölümlerine de girebilirler.

Eğitim

  • -Okulumuzda, öğrencilerimizi mesleki ve kültür derslerinde alanlarında uzman ve deneyimli branş öğretmenlerimiz yetiştirmektedir.
  • -Öğrenciler 9. sınıfa tüm Anadolu Liselerinde standart olan genel kültür dersleri ile başlarlar.
  • -10. sınıfta kültür derslerinin yanı sıra mesleki alanlarına özgü temel meslek dersleri ağırlık kazanmaya başlar.
  • -11. ve 12. sınıflarda dallarında uzmanlık dersleri görmeye ve staj çalışmalarına devam ederler.

TEKNİSYEN HEMŞİRE (Sağlık Teknisyeni-Hemşire Yardımcısı)

Sağlık Meslek Liselerinin 4  yıl süreli bu programlarından mezun olanlar; Hemşire ve en az tekniker düzeyindeki sağlık meslek mensuplarının nezaretinde yardımcı olarak çalışan; ayrıca hastaların günlük yaşam aktivitelerinin yerine getirilmesi, beslenme programının uygulanması, kişisel bakım ve temizliği ile sağlık hizmetlerine ulaşımında yardımcı olan ve refakat eden sağlık meslek mensuplarıdır.

Bölüm mezunlarımız Devlet Hastaneleri, Üniversite Hastaneleri ile bütün sağlık kurum ve kuruluşlarında çalışabilmektedirler.

Mezun öğrencilerimiz Yüksek Öğrenim Programlarına “Sınavsız Geçiş” hakkından yararlanarak girebilirler. Bunlar: (Diyaliz, Elektronörofizyoloji, Fizyoterapi, Evde Hasta Bakımı, İlk ve Acil Yardım, İş ve Uğraşı Terapisi, Laboratuvar Teknolojisi, Perfüzyon Teknikleri, Yaşlı Bakımı, Laborant ve Veteriner Sağlık, Patoloji Laboratuvar Teknikleri, Sağlık Kurumları İşletmeciliği, Tıbbı Laboratuvar Teknikleri, Engelli Bakımı ve Rehabilitasyon, Tıbbi Tanıtım ve Pazarlama, Acil Durum ve Afet Yönetimi, Ameliyathane Hizmetleri, İş Sağlığı ve Güvenliği, Otopsi Yardımcılığı, Sivil Savunma ve İtfaiyecilik v.s. gibi yeni yönetmelikle belirlenecek ÖN LİSANS Programlarına girebilir ve TEKNİKER  Ünvanı alabilirler.

Ayrıca :

1-      Okulumuzdan Teknisyen olarak mezun olan öğrencilerimize 3308 sayılı MESLEK EĞİTİM KANUNU kapsamındaki alanlardan mezun olanlara verilen “BAĞIMSIZ İŞYERİ AÇMA BELGESİ” verilir. Bu belge e-okul üzerinden okul müdürlüğünce, Orta Öğretim Kurumları Yönetmeliği 71. Madde gereği düzenlenir. Bu mezunlardan, Bakanlıkça açılan “İŞ PEDAGOJİSİ” kurslarına katılıp sertifika alanlara ayrıca “USTA ÖĞRETİCİLİK BELGESİ” de verilir. (18/05/2014 tarih ve 5174 sayılı Kanun’un 102. Maddesi)

2-      Mezun öğrencilerimiz Avrupa Müktesebatına uygun olarak ve Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği 73. Madde 2. Fıkrası gereği isterlerse “ Avrupa Yeterlilik Çerçevesi” kapsamında öğrenim süresince kazandıkları temel yeterlilikler hakkında bilgiler içeren EUROPAS Sertifika / Diploma ekiyle alınan ve başarılan modüllerin, mesleki eğitim gördüğü ve stajını yaptığı işletmenin de adını gösterir BELGE düzenlenir.

SAĞLIK BAKIM TEKNİSYENİ

Sağlık Meslek Liselerinin 4  yıl süreli bu programlarından mezun olanlar; Hemşire ve en az tekniker düzeyindeki sağlık meslek mensuplarının nezaretinde yardımcı olarak çalışan; ayrıca hastaların günlük yaşam aktivitelerinin yerine getirilmesi, beslenme programının uygulanması, kişisel bakım ve temizliği ile sağlık hizmetlerine ulaşımında yardımcı olan ve refakat eden sağlık meslek mensuplarıdır.

Bölüm mezunlarımız Devlet Hastaneleri, Üniversite Hastaneleri ile bütün sağlık kurum ve kuruluşlarında çalışabilmektedirler.

Mezun öğrencilerimiz Yüksek Öğrenim Programlarına “Sınavsız Geçiş” hakkından yararlanarak girebilirler. Bunlar: (Diyaliz, Elektronörofizyoloji, Fizyoterapi, Evde Hasta Bakımı, İlk ve Acil Yardım, İş ve Uğraşı Terapisi, Laboratuvar Teknolojisi, Perfüzyon Teknikleri, Yaşlı Bakımı, Laborant ve Veteriner Sağlık, Patoloji Laboratuvar Teknikleri, Sağlık Kurumları İşletmeciliği, Tıbbı Laboratuvar Teknikleri, Engelli Bakımı ve Rehabilitasyon, Tıbbi Tanıtım ve Pazarlama, Acil Durum ve Afet Yönetimi, Ameliyathane Hizmetleri, İş Sağlığı ve Güvenliği, Otopsi Yardımcılığı, Sivil Savunma ve İtfaiyecilik v.s. gibi yeni yönetmelikle belirlenecek ÖN LİSANS Programlarına girebilir ve TEKNİKER  Ünvanı alabilirler.

Ayrıca :

1-      Okulumuzdan Teknisyen olarak mezun olan öğrencilerimize 3308 sayılı MESLEK EĞİTİM KANUNU kapsamındaki alanlardan mezun olanlara verilen “BAĞIMSIZ İŞYERİ AÇMA BELGESİ” verilir. Bu belge e-okul üzerinden okul müdürlüğünce, Orta Öğretim Kurumları Yönetmeliği 71. Madde gereği düzenlenir. Bu mezunlardan, Bakanlıkça açılan “İŞ PEDAGOJİSİ” kurslarına katılıp sertifika alanlara ayrıca “USTA ÖĞRETİCİLİK BELGESİ” de verilir. (18/05/2014 tarih ve 5174 sayılı Kanun’un 102. Maddesi)

2-      Mezun öğrencilerimiz Avrupa Müktesebatına uygun olarak ve Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği 73. Madde 2. Fıkrası gereği isterlerse “ Avrupa Yeterlilik Çerçevesi” kapsamında öğrenim süresince kazandıkları temel yeterlilikler hakkında bilgiler içeren EUROPAS Sertifika / Diploma ekiyle alınan ve başarılan modüllerin, mesleki eğitim gördüğü ve stajını yaptığı işletmenin de adını gösterir BELGE düzenlenir.

HEMŞİRELİK

Modern hemşireliğin kurucusu sayılan Florence Nightingale şu sözleriyle ünlüdür; “Tanrının en değerli armağanı olan hayat, çok defa hemşirenin ellerine terk edilmiştir.”

Hemşirelik; tarihi çok eskilere dayanan, temelinde insan sevgisi, şefkat, bilgi ve beceri ile yoğrulmuş kutsal bir meslektir. Hemşirelerimiz ülkemizin her köşesinde, köylerde ve kentlerde, kimi zaman zor şartlar altında, vazifelerini özveriyle gerçekleştirerek halkımızın sağlığına hizmet etmektedirler.

Hemşirelik bölümünün amacı, birey, aile ve toplum sağlığının korunması, hastalık halinde, hekim tarafından saptanan tedavinin uygulanması, hasta bakımının planlanması ve örgütlenmesi ve uygulanması ile ilgili hizmetler yürütecek sağlık personelini yetiştirmek ve bu alanda araştırma yapmaktır.

Hemşirelik alanında çalışmak isteyenlerin bedenen sağlıklı, insanlarla iyi iletişim kurabilen, uyanık, sabırlı, dürüst, hoşgörülü, soğukkanlı, sorumluluk duygusuna sahip ve insanlara, özellikle sağlığını kaybetmiş insanlara yardım etmekten keyif alan ve mutluluk duyan kimseler olmaları ve mesleği sevmeleri gerekir.

Hemşirelik Bölümü ve Giriş Koşulları

Mesleki eğitim süresi 4 yıldır. Eğitimin içeriği öğrencileri Türk Milli Eğitiminin genel amaçları, temel ilkeleri ve sağlık meslek liselerinin özel amaçları doğrultusunda, sağlık mesleği olan hemşireliğe hazırlamaktır. Kültür dersleri, hasta bakımının planlanması ve örgütlenip uygulanması ile ilgili temel bilim dersleri okutulmaktadır. Ayrıca 9. sınıfta genel kültür derslerinin yanı sıra, tanıtım ve yönlendirme dersi de verilmektedir.

Anadolu Sağlık Meslek Liseleri’nin Hemşirelik bölümüne öğrencilerin “Seviye Belirleme Sınavlarının” (SBS) sonucu puan durumuna göre kayıt yapılmaktadır.

Yeni öğretim yılında okul yönetiminin talep ettiği diğer yeterliliklerin karşılanması şartı ile öğrenciler sınavsız olarak kayıt yaptırabileceklerdir.

ACİL TIP TEKNİSYENLİĞİ

Toplumdaki kişi veya kişilerin bedenen, ruhen, kazaya uğraması veya hastalanması halinde, tıbbın gerektirdiği bilgi ve becerilerle ilk yardım ve acil bakım hizmetlerini uygulayan, hasta veya yaralının sağlık merkezine ulaştırılmasını sağlayan, aynı zamanda ambulans sürücülüğü de yapabilen Sağlık Meslek Liselerinin Acil Tıp Teknisyenliği bölümünden mezun olan sağlık personelidir.

A.T.T.’ler, acil tıbbi yardım ve bakım ile sınırlı olmak kaydıyla tıbbi görev, yetki ve sorumlukları şunlardır:

1) İntravenöz girişim yapmak.

2) Oksijen uygulaması yapmak.

3) Endotrakeal entübasyon uygulaması yapmak.

4) Uygun taşıma tekniklerini bilmek ve uygulamak.

5) Kırık, çıkık ve burkulmalarda stabilizasyonu sağlamak.

6) Yara kapatma ve basit kanama kontrolü yapmak.

7) Temel yaşam desteği protokollerini uygulamak.

8) Temel yaşam desteği uygulaması sırasında yarı otomatik ve tam otomatik eksternal   defibrilatörleri kullanmak.

9) Travma stabilizasyonu yaparak hastanın nakle hazır hale gelmesini sağlamak.

Not: A.T.T.’ler bu yetkilerini Doktor/Param edik onayı ile kullanırlar. Doktor/Param edik bulunmayan nakil ambulanslarında gerekli eğitimleri aldıktan sonra belirlenen protokoldeki akış şemasına uygun olarak kullanabilirler.

Acil tıp teknisyeni adaylarının insanlara yardım etmekten hoşlanan, dikkatli, temiz, titiz, soğukkanlı, iletişim becerileri yüksek, kriz yönetiminde başarılı, ani durumlarda hızlı ve doğru karar verebilen, bedenen sağlam ve güçlü kişiler olmaları gerekir.

 

Acil Tıp Teknisyenliği Bölümü ve Giriş Koşulları

Mesleki eğitim süresi 4 yıldır. Eğitimin içeriği öğrencileri Türk Milli Eğitiminin genel amaçları, temel ilkeleri ve sağlık meslek liselerinin özel amaçları doğrultusunda, sağlık mesleği olan acil tıp teknisyenliğine hazırlamaktır. Kültür dersleri, sağlık mesleği ile ilgili temel bilim dersleri ile ilk yardım bakımı planlama, ilk yardım bakımı uygulama, acil bakım ünitesi araç ve gereçlerini kullanma, kazazedeyi koruyucu ve acil bakım ünitesine alarak iyileştirme müdahaleleri uygulama dersleri okutulmaktadır. Ayrıca 9. sınıfta genel kültür derslerinin yanı sıra, tanıtım ve yönlendirme dersi de verilmektedir.

Anadolu Sağlık Meslek Liseleri’nin Acil Tıp Teknisyenliği bölümüne “Seviye Belirleme Sınavlarının” (SBS) sonucu puan durumuna göre kayıt yaptırabileceklerdir.

Yeni öğretim yılında okul yönetiminin talep ettiği diğer yeterliliklerin karşılanması şartı ile öğrenciler sınavsız olarak kayıt yaptırabileceklerdir.