Değerlerimiz

Değerlerimiz

nurse

Misyon

Amacımız toplumun refahı ve sağlığı için çalışacak alanında donanımlı, teknolojiyi etkin kullanabilen sağlıklı yaşam bilincine sahip, iş etiğine uygun davranan, insan hayatına duyarlı, sağlık çalışanları yetiştirmektir. Görevimiz öğrencilerimizin kariyerleri boyunca ön plana çıkarabilecekleri güçlü yanlarını keşfedecekleri, mesleki eğitimlerini eksiksiz ve uygulamalı olarak alabilecekleri eğitim ve öğretim ortamını sunmaktır. Öğrencilerimizin mezun olduklarında potansiyellerini ve yetkinliklerini iş ve öğretim hayatlarında kullanma sorumluluğunu almalarını hedefliyoruz.

Vizyon

Öğrencilerinin, mezunlarının, çalışanlarının yetkinlikleri, başarıları, yenilikçi yaklaşımları ve sorumluluk bilinçleri ile toplum içinde ve sağlık sektöründe aranan, takdir gören ve örnek gösterilen bir okul olmak.

 
 
 
 

Hedefler

 1. Atatürk’ün ilke ve devrimleri ışığında evrensel ve çağdaş değerlere sahip bireyler yetiştirmek.
 2. Alanlarında tam donanımlı, sektörün gerektirdiklerini bilen, bilgisi ve psikolojik yapısı ile iş hayatına hazır sağlık çalışanları mezun etmek.
 3. İş etiğine uygun davranan, çalışkan, ayırt etmeksizin tüm insanlık için sağlık hizmeti vermeye aday bireyler yetiştirmek.
 4. Muhakeme yeteneği gelişmiş, kriz yönetimi yapabilen, girişimci bireyler yetiştirmek.
 5. Özgüven sahibi, kendisine ve işine saygılı bireyler yetiştirmek.
 6. Etkin iletişim becerilerine sahip, takım çalışmasına yatkın bireyler yetiştirmek.
 7. Çözüme odaklı, ihtiyaç anlarında destek istemeyi bilen ve destek olmaya istekli bireyler yetiştirmek.
 8. Gelişim odaklı çalışma azmine sahip bireyler yetiştirmek.
 9. Ülkesinin ve sektörünün gerektirdiği koşulları bilen, mesleğini tanıyan ve seven ve mesleki gelişime açık bireyler yetiştirmek.
 10. Öğrencilerimizi bir üst öğrenim kurumuna hazırlamak.
 11. Özgeçmiş hazırlamak, iş ağı oluşturmak, mülakat hazırlığı yapmak, iş arama araçlarını tanımak gibi profesyonel iş hayatında gerekecek yetkinliklere sahip bireyler mezun etmek.
 12. Öğretim ve yönetim kadromuzun sürekli kendilerini geliştirebilecekleri ve bilgilerini güncel tutabilecekleri ortamlar sağlamak.

 

Leave a Reply