Rehberlik

Rehberlik

Rehberlik ve Ölçme Değerlendirme
 
Rehberlik, bireyin kendini anlaması, problemlerini çözmesi, gerçekçi kararlar alması, kapasitelerini geliştirmesi, çevresine dengeli ve sağlıklı bir uyum yapması ve böylece kendini gerçekleştirmesi için, uzman kişilerce bireye yapılan psikolojik yardımlardır. Eğitim süreci içinde rehberlik hizmetleri, öğrencinin gelişmesine ve uyumuna yardım etmeye yöneliktir. Rehberliğin temel ya da nihai amacı bireyin kendini gerçekleştirmesidir.
 
Rehberlik ve Psikolojik danışmanlık hizmetlerimiz öğrenciler, veliler ve öğretmenler ile işbirliği halinde çalışır.
 
Özel Balkaya Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi olarak Sistemli yapılan bireysel görüşmelerle ve öğretmenlerle ortaklaşa alınan kararlar yoluyla tüm öğrencilerimizin gelişimleri yakından izlenir. Velilerimizin talep ettiği veya birimimizin ihtiyaç duyduğu zamanlarda, seminerler ve velilerle bireysel görüşmeler yapılır. Öğrencilerimizle yapılan çalışma sonuçları için aile ile değerlendirme görüşmeleri de yapılmaktadır.
 
Rehberlik ve psikolojik danışmanlık hizmetlerinde mesleki etik kuralları ve gizliliğe çok önem verilir.
Okulumuzda yürütülen rehberlik hizmetleri;
 
1.Oryantasyon Hizmetleri
2.Öğrencileri Tanıma Hizmetleri
3.Psikolojik Danışma Hizmetleri
4.Bilgi Toplama ve Yayma Hizmetleri
5.Yerleştirme Hizmetleri
6.İzleme Hizmetleri
7.Danışma Hizmetleri
8.Çevre ve Velilerle İlişki Hizmetleri
9.Araştırma ve Değerlendirme Hizmetleri
 
olarak yürütülmektedir.
 
Özel Balkaya Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi olarak yürütülen rehberlik hizmetlerinin amacı;
 
*Öğrencinin kendisini fiziksel, zihinsel, duygusal ve sosyal yönleriyle tanımasına,
*Gelişimine yardımcı olacak fırsatları değerlendirmesine,
*Okul içi ve dışı eğitim olanaklarını keşfetmesine,
*Meslekleri, toplumun beklentilerini tanımasına,
*Problem çözme gücü ve becerisini geliştirmesine,
*Doğru kararlar verebilmesine ve uygulamasına,
*Ruhsal yönden sağlıklı ve topluma yararlı,
*Kendini gerçekleştirmiş bir kişi olarak yetişmesine yardımcı olmaktır.