Eğitim-Öğretim Anlayışımız

Eğitim-Öğretim Anlayışımız

“Yaşam Boyu Öğrenme” Eğitim Felsefemizle;

  • -Öğrencilerimizin etkili öğrenme deneyimleri kazanmalarını,
  • -Bilgiyi aktararak problem çözme becerilerini geliştirmelerini,
  • -Düşüncelerini doğru ve tam ifade edebilmelerini,
  • -İnsanlarla iletişimde başarılı olmalarını,
  • -Sanatsal ve kültürel etkinliklerin içinde olmalarını,
  • -Sporu sevmelerini,
  • -Yabancı dili etkin kullanmalarını,

Bilgili ve katılımcı bir dünya vatandaşı olmalarını sağlamak amacıyla her öğrencimizin kazanımlarını izleyerek onları zenginleştirmek ve bu yolla bağımlı değil, bağımsız öğrenebilen öğrenciler yetiştirmeyi hedefliyoruz.