Acil Tıp Teknisyenliği

Acil Tıp Teknisyenliği

nurseToplumdaki kişi veya kişilerin bedenen, ruhen, kazaya uğraması veya hastalanması halinde, tıbbın gerektirdiği bilgi ve becerilerle ilk yardım ve acil bakım hizmetlerini uygulayan, hasta veya yaralının sağlık merkezine ulaştırılmasını sağlayan, aynı zamanda ambulans sürücülüğü de yapabilen Sağlık Meslek Liselerinin Acil Tıp Teknisyenliği bölümünden mezun olan sağlık personelidir.

A.T.T.’ler, acil tıbbi yardım ve bakım ile sınırlı olmak kaydıyla tıbbi görev, yetki ve sorumlukları şunlardır:

1) İntravenöz girişim yapmak.

2) Oksijen uygulaması yapmak.

3) Endotrakeal entübasyon uygulaması yapmak.

4) Uygun taşıma tekniklerini bilmek ve uygulamak.

5) Kırık, çıkık ve burkulmalarda stabilizasyonu sağlamak.

6) Yara kapatma ve basit kanama kontrolü yapmak.

7) Temel yaşam desteği protokollerini uygulamak.

8) Temel yaşam desteği uygulaması sırasında yarı otomatik ve tam otomatik eksternal   defibrilatörleri kullanmak.

9) Travma stabilizasyonu yaparak hastanın nakle hazır hale gelmesini sağlamak.

Not: A.T.T.’ler bu yetkilerini Doktor/Param edik onayı ile kullanırlar. Doktor/Param edik bulunmayan nakil ambulanslarında gerekli eğitimleri aldıktan sonra belirlenen protokoldeki akış şemasına uygun olarak kullanabilirler.

Acil tıp teknisyeni adaylarının insanlara yardım etmekten hoşlanan, dikkatli, temiz, titiz, soğukkanlı, iletişim becerileri yüksek, kriz yönetiminde başarılı, ani durumlarda hızlı ve doğru karar verebilen, bedenen sağlam ve güçlü kişiler olmaları gerekir.


Acil Tıp Teknisyenliği Bölümü ve Giriş Koşulları

Mesleki eğitim süresi 4 yıldır. Eğitimin içeriği öğrencileri Türk Milli Eğitiminin genel amaçları, temel ilkeleri ve sağlık meslek liselerinin özel amaçları doğrultusunda, sağlık mesleği olan acil tıp teknisyenliğine hazırlamaktır. Kültür dersleri, sağlık mesleği ile ilgili temel bilim dersleri ile ilk yardım bakımı planlama, ilk yardım bakımı uygulama, acil bakım ünitesi araç ve gereçlerini kullanma, kazazedeyi koruyucu ve acil bakım ünitesine alarak iyileştirme müdahaleleri uygulama dersleri okutulmaktadır. Ayrıca 9. sınıfta genel kültür derslerinin yanı sıra, tanıtım ve yönlendirme dersi de verilmektedir.

Anadolu Sağlık Meslek Liseleri’nin Acil Tıp Teknisyenliği bölümüne “Seviye Belirleme Sınavlarının” (SBS) sonucu puan durumuna göre kayıt yaptırabileceklerdir.

2013 -2014 Öğretim yılında okul yönetiminin talep ettiği diğer yeterliliklerin karşılanması şartı ile öğrenciler sınavsız olarak kayıt yaptırabileceklerdir.


Yüksek Okullara Geçiş

ATT bölümü mezunları üniversitelerin aşağıda listelenmiş olan 4 senelik bölümlerine ek puan alarak yerleşe bilmektedirler. 2 senelik bölümlere için ise sınavsız geçiş hakkından yararlanabilmektedir*

 

Yüksek Okul Öğretim Süresi
Acil Yardım ve Afet Yönetimi 4
Sağlık Kurumları Yöneticiliği 4
Sağlık Yönetimi 4
Acil Yardım ve Afet Yönetimi 2
Ameliyathane Hizmetleri 2
Elektronörofizyoloji 2
İlk ve Acil Yardım 2
İş Sağlıüı ve Güvenliği 2
İş ve Uğraşı Terapisi 2
İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği 2
Otopsi Yardımcılığı 2
Perfüzyon Teknikleri 2
Sağlık Kurumları İşletmeciliği 2
Sivil Savunma ve İtfaiyecilik 2
Tıbbi Tanıtım ve Pazarlama 2

Ayrıca;

Mezun öğrencilerimiz Avrupa Müktesebatına uygun olarak ve Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği 73. Madde 2. Fıkrası gereği isterlerse “ Avrupa Yeterlilik Çerçevesi” kapsamında öğrenim süresince kazandıkları temel yeterlilikler hakkında bilgiler içeren EUROPAS Sertifika / Diploma ekiyle alınan ve başarılan modüllerin, mesleki eğitim gördüğü ve stajını yaptığı işletmenin de adını gösterir BELGE düzenlenir.

* Tüm bilgiler osym.gov.tr sayfasından alınmıştır. ÖSYM’nin yapacağı değişiklikler için osym.gov.tr takip edilmelidir.

Leave a Reply

ETKİNLİK TAKVİMİ

There is no upcomming event to display.

Bizi Takip Edin

Please Set Twitter API