Sağlık Lisesi

Sağlık Lisesi

nurseHayatta başarılı ve mutlu olmamızı sağlayan en önemli etkenlerden biridir mesleğimiz. Kişi mesleğini sevmeli, mesleğinin gereklerini hakkıyla yerine getirebilmelidir; sahip olduğu mesleki yetkinliklerini toplumun yararına kullanabileceği ortamlarda çalışabilmelidir. Bu nedenle kişinin geleceğini biçimlendiren önemli süreçlerden biri okul seçimidir.

Ülkemiz ve dünyadaki nüfus artışı nedeniyle sağlık sektörü hızla büyümektedir. Yeni açılan sağlık kurum ve kuruluşları ve açılacak olan benzeri kuruluşlarda yetişmiş sağlık elemanı açığı her geçen gün artmaktadır. Sağlık bakım konusu geleceğin meslekleri arasında yer almaktadır.

Bölümler

TEKNİSYEN HEMŞİRE (Sağlık Teknisyeni – Yardımcı Hemşire)

SAĞLIK BAKIM TEKNİSYENİ

4 yıl süreli bu programlardan mezun olanlar ( Diyaliz, Elektronörofizyoloji, Fizyoterapi, İlk ve Acil Yardım, Tıbbi Laboratuvar Teknikleri, Yaşlı Bakım, Sağlık Kurumları İşletmeciliği v.b.) gibi ön lisans programlarına sınavsız giriş hakkından yararlanarak “Tekniker” ünvanı alabilirler. Alan mezunlarımız Devlet ve üniversite hastaneleri, Özel Hastaneler ve tüm sağlık kurum ve kuruluşlarında görev alabilirler.

Balkaya Anadolu Sağlık Meslek Lisesi 4 yıllık Anadolu Lisesi statüsündedir. Yabancı dil İngilizcedir. (Mesleki İngilizce ve Latince terminoloji). Sınıf mevcutları 24 kişidir. Yeni öğretim yılı için müracaat sırasına göre ve mülakatla okulumuza öğrenci kabul edilecektir. Teknisyen olarak mezun olacak öğrencilerimiz, sınavsız olarak 2 senelik meslek yüksek okullarına geçiş yapabilecekler ve Tekniker ünvanı kazanacaklardır. Mezunlarımız YGS sayısal ve eşit ağırlık puanı ile 4 yıllık Lisans bölümlerine de girebilirler.

Eğitim

  • -Okulumuzda, öğrencilerimizi mesleki ve kültür derslerinde alanlarında uzman ve deneyimli branş öğretmenlerimiz yetiştirmektedir.
  • -Öğrenciler 9. sınıfa tüm Anadolu Liselerinde standart olan genel kültür dersleri ile başlarlar.
  • -10. sınıfta kültür derslerinin yanı sıra mesleki alanlarına özgü temel meslek dersleri ağırlık kazanmaya başlar.
  • -11. ve 12. sınıflarda dallarında uzmanlık dersleri görmeye ve staj çalışmalarına devam ederler.

TEKNİSYEN HEMŞİRE (Sağlık Teknisyeni-Hemşire Yardımcısı)

Sağlık Meslek Liselerinin 4  yıl süreli bu programlarından mezun olanlar; Hemşire ve en az tekniker düzeyindeki sağlık meslek mensuplarının nezaretinde yardımcı olarak çalışan; ayrıca hastaların günlük yaşam aktivitelerinin yerine getirilmesi, beslenme programının uygulanması, kişisel bakım ve temizliği ile sağlık hizmetlerine ulaşımında yardımcı olan ve refakat eden sağlık meslek mensuplarıdır.

Bölüm mezunlarımız Devlet Hastaneleri, Üniversite Hastaneleri ile bütün sağlık kurum ve kuruluşlarında çalışabilmektedirler.

Mezun öğrencilerimiz Yüksek Öğrenim Programlarına “Sınavsız Geçiş” hakkından yararlanarak girebilirler. Bunlar: (Diyaliz, Elektronörofizyoloji, Fizyoterapi, Evde Hasta Bakımı, İlk ve Acil Yardım, İş ve Uğraşı Terapisi, Laboratuvar Teknolojisi, Perfüzyon Teknikleri, Yaşlı Bakımı, Laborant ve Veteriner Sağlık, Patoloji Laboratuvar Teknikleri, Sağlık Kurumları İşletmeciliği, Tıbbı Laboratuvar Teknikleri, Engelli Bakımı ve Rehabilitasyon, Tıbbi Tanıtım ve Pazarlama, Acil Durum ve Afet Yönetimi, Ameliyathane Hizmetleri, İş Sağlığı ve Güvenliği, Otopsi Yardımcılığı, Sivil Savunma ve İtfaiyecilik v.s. gibi yeni yönetmelikle belirlenecek ÖN LİSANS Programlarına girebilir ve TEKNİKER  Ünvanı alabilirler.

Ayrıca :

Mezun öğrencilerimiz Avrupa Müktesebatına uygun olarak ve Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği 73. Madde 2. Fıkrası gereği isterlerse “ Avrupa Yeterlilik Çerçevesi” kapsamında öğrenim süresince kazandıkları temel yeterlilikler hakkında bilgiler içeren EUROPAS Sertifika / Diploma ekiyle alınan ve başarılan modüllerin, mesleki eğitim gördüğü ve stajını yaptığı işletmenin de adını gösterir BELGE düzenlenir.

SAĞLIK BAKIM TEKNİSYENİ

Sağlık Meslek Liselerinin 4  yıl süreli bu programlarından mezun olanlar; Hemşire ve en az tekniker düzeyindeki sağlık meslek mensuplarının nezaretinde yardımcı olarak çalışan; ayrıca hastaların günlük yaşam aktivitelerinin yerine getirilmesi, beslenme programının uygulanması, kişisel bakım ve temizliği ile sağlık hizmetlerine ulaşımında yardımcı olan ve refakat eden sağlık meslek mensuplarıdır.

Bölüm mezunlarımız Devlet Hastaneleri, Üniversite Hastaneleri ile bütün sağlık kurum ve kuruluşlarında çalışabilmektedirler.

Mezun öğrencilerimiz Yüksek Öğrenim Programlarına “Sınavsız Geçiş” hakkından yararlanarak girebilirler. Bunlar: (Diyaliz, Elektronörofizyoloji, Fizyoterapi, Evde Hasta Bakımı, İlk ve Acil Yardım, İş ve Uğraşı Terapisi, Laboratuvar Teknolojisi, Perfüzyon Teknikleri, Yaşlı Bakımı, Laborant ve Veteriner Sağlık, Patoloji Laboratuvar Teknikleri, Sağlık Kurumları İşletmeciliği, Tıbbı Laboratuvar Teknikleri, Engelli Bakımı ve Rehabilitasyon, Tıbbi Tanıtım ve Pazarlama, Acil Durum ve Afet Yönetimi, Ameliyathane Hizmetleri, İş Sağlığı ve Güvenliği, Otopsi Yardımcılığı, Sivil Savunma ve İtfaiyecilik v.s. gibi yeni yönetmelikle belirlenecek ÖN LİSANS Programlarına girebilir ve TEKNİKER  Ünvanı alabilirler.

Ayrıca :

Mezun öğrencilerimiz Avrupa Müktesebatına uygun olarak ve Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği 73. Madde 2. Fıkrası gereği isterlerse “ Avrupa Yeterlilik Çerçevesi” kapsamında öğrenim süresince kazandıkları temel yeterlilikler hakkında bilgiler içeren EUROPAS Sertifika / Diploma ekiyle alınan ve başarılan modüllerin, mesleki eğitim gördüğü ve stajını yaptığı işletmenin de adını gösterir BELGE düzenlenir.

 

 

Leave a Reply