Neden Balkaya?

nedenBalkaya

Neden Balkaya?

Öğrencimizin hedeflerini belirleyip hedefi doğrultusunda ilerlemesine yardımcı oluyor, öğrencimizin Dünya Vatandaşı Olarak Yetişmesini Hedefliyoruz.

Amacımız, Anadolu Lisesi öğrencilerimizin lise eğitiminden üniversite eğitimine sağlıklı ve çok yönlü birikim sayesinde nitelikli geçiş yapmalarını sağlamaktır. Bu amaç doğrultusunda öğrencilerimize sunduğumuz nitelikli öğrenme ortamı ile dershane, özel kurs, rehberlik, danışmanlık koçluk gibi takviyeler almasına gerek bırakmadan Üniversiteye Hazırlık Dersleri ile tüm hazırlık çalışmalarını okulda yapmalarına olanak sağlıyoruz.

Öğrencilerimize 21. yüzyıl becerileri kazandırırken geleceğin dünyasında gerekli en önemli yeteneğin “öğrenebilme becerisi” olduğunu bilerek ilerlemekteyiz. Balkaya Anadolu Lisesi, öğrencilerini aktif öğrenen, farkındalığı ve iç disiplini yüksek, bireyler olarak yetiştirerek geleceğe hazırlamakta bu doğrultuda MEB müfredatı esas alınarak hazırlanmış eğitim programını en verimli ve en yeniyi sunan özgün programlarıyla desteklenmektedir.

Öğrencilerimizin millî ve evrensel kültür değerlerini tanımalarını, benimsemelerini, geliştirmelerini bu değerlere saygı duymalarını sağlamak, kendilerine, ailelerine, topluma ve çevreye olumlu katkılar sağlayan, kendisi, ailesi ve çevresi ile barışık, başkalarıyla iyi ilişkiler kuran, iş birliği içinde çalışan, hoşgörülü ve paylaşmayı bilen, dürüst, erdemli, iyi ve mutlu yurttaşlar olarak yetişmeleri; demokrasinin ilkelerine, insan hakları, çocuk hakları ve uluslararası sözleşmelere uygun olarak haklarını kullanma, başkalarının haklarına saygı duyma ve sorumluluk yüklenebilen birey olma bilinci kazanmalarını hedeflemekteyiz.

Öğrencilerimize salt bilgi yüklemek yerine, bilgiye ulaşma ve bilgiyi kullanma yöntem ve tekniklerini öğreterek onları bilimsel düşünme, araştırma ve çalışma becerilerine yöneltmek, bilimsel bilgilerle karar verme alışkanlığı kazandırmak, becerilerini ile zihinsel çalışmalarını birleştirerek çok yönlü gelişmelerini sağlamaktayız.

Öğrencilerimizi kendilerine güvenen, sistemli düşünebilen, girişimci, teknolojiyi etkili biçimde kullanabilen, planlı çalışma alışkanlığına sahip estetik duyguları ve yaratıcılıkları gelişmiş bireyler olarak yetiştiriyor; derslerde uygulanacak öğretim yöntem ve teknikleriyle sosyal, kültürel ve eğitsel etkinliklerle kendilerini geliştirmelerine ve gerçekleştirmelerine yardımcı oluyoruz.