Kurucunun Mesajı

kurucu

Kurucunun Mesajı

Saygıdeğer Veliler, Sevgili Öğrenciler,

 

Hayatta başarılı ve de mutlu olmamızı sağlayan en önemli etkenlerden biri mesleğimiz yani kariyerimizdir. Kişi mesleğini sevmeli, gereklerini hakkıyla yerine getirebilmeli, sahip olduğu yetkinliklerini toplumun yararına kullanabileceği ortamlarda çalışabilmelidir. Balkaya Okulları olarak bizler öğrencilerimizin ilerlediği bu yolu aydınlatmak adına çalışıyor yeteneklerini ön plana çıkarmaya çabalıyoruz. Kişinin hayatını değeştirecek ve hayata bakışını belirleyecek bu karar sürecinde öğrencilerimize çağdaş eğitim politikamızla rehber oluyoruz. Şüphesiz ki okul seçimi öğrencilerimizin kariyer planlamalarında önemli bir yer ediniyor ve bunu sürdürülebilir, modern eğitim anlayışıyla yapmak kurumumuzun en önemli politikasıdır.

Değişen dünyada ve gelişen teknolojik ekosistem içerisinde bizler öğrencilierimizin sağlam temellerle hazır olmalarını amaçlıyoruz! Bu değişime ayak uydurmak kurumumuzun en büyük gayesi hem Meslek Lisesi alanında hem de Anadolu Lisesi alanında günün ve geleceğin ihtiyaçlarını tespit ederek gelişmeye devam ediyoruz.

Özel Balkaya Okulları olarak amacımız; Atatürkçü çizgide, değerlerini koruyan, ülkesine ve mesleğine karşı görev ve sorumluluk bilincinde olan; çağdaş;özgüven duygusu gelişmiş; soran-sorgulayan; uluslararası platformlarda kendini gösterecek ve kabul görecek bireyler yetiştirmektedir.

Günümüzün ihtiyaçları doğrutulsunda çağdaş, bilgi ve son teknolojiyi kullanabilen, uluslararası standartları ve meslek ahlakını benimsemiş; profesyonel  ve sosyal hayata kendilerini hazırlamış; ülkemiz ve tüm insanlık için çok değerli olan hizmet ve inovasyonları yürütebilecek beceri ve yeterlilikler kazanmış öğrenciler yetiştirmek, kurum hedeflerimizin başında gelmektedir.

 

Yetiştirdiğimiz neslin öncelikli olarak mutlu, öz güvenli bir şekilde

Ülkemize ve dünyamıza faydalı hizmetler vereceği inancıyla.

 

Saygılarımla

Burak BALKAYA

Leave a Reply