Kurumsal

vizyon

Kurumsal

Misyon

Öğrencilerimizi, bireysel gelişim özelliklerinin önemsendiği ve kendilerini gerçekleştirme fırsatlarının yaratıldığı ortamlarda, çağdaş yaşamın gerektirdiği bilgi, beceri ve değerlerle donatılmış dünya vatandaşı ve yükseköğretime hazır bireyler olarak yetiştirmek.

Vizyon

Çağın gerektirdiği akademik çalışma ve projelerle kişiye ve millete yarar sağlayacak fikri hür yeni kuşaklar yetiştirmeyi hedefler.

Leave a Reply