Revir

Revir

Okulumuzda öğrencilerimize hizmet veren bir revir bulunmaktadır. Rahatsızlanan öğrencilerimiz müdür yardımcısı tarafından revire yönlendirilir. Veliye öğrencinin durumu hakkında hemen bilgi verilir. Veli öğrencisini almak isterse öğrenci hazır edilir ve vakit kaybetmeden veliye teslim edilir. Eğer öğrenci okulda kalabilir durumda ise gün içerisinde takip edilir ve veli ile bilgi paylaşımı yapılır.

Revirde öğrencilerimize ilaç verilmemektedir.

Küçük yaralanmalar ve kesiklerde ilk müdahale yapılır ve velinin gelmesi beklenir.