Biyoloji Laboratuvarı

biyoloji

Biyoloji Laboratuvarı

Öğrencilerimizin konu kazanımlarını teorik olarak kazanmalarının yanı sıra bu kazanımları deneyerek ve gözlemleyerek daha kalıcı öğrenebilecekleri Kimya, Fizik ve Biyoloji Laboratuvarları öğrencilerin kullanımı için programlanmıştır.

Biyoloji laboratuvarımızda öğrencilerimize modellemelerle evreni, canlı vücudunu, hücreyi, doğayı ve ekolojik dengeyi öğrenmesi esas alınmaktadır.

Öğrenciler deney müfredatının gereğine göre bireysel veya grup olarak deney çalışmalarını yürütebileceklerdir. Ayrıca deneylerle zenginleştirilmiş müfredatla öğrencilerin yaratıcı düşünme becerileri, problem çözme becerileri ve yaşam boyu öğrenme olanağını öğrencilerimize sunmaktayız. Bu imkânlar sayesinde öğrencilerimiz bir üst eğitim kurumunda ve mesleğinde karşısına çıkabilecek bütün zorlukları aşabilecektir.

Öğrencilerimiz gerek yurtiçi gerekse yurtdışında yapılacak olan bilim proje yarışmalarına katılarak yaratıcı fikirlerini sunma imkânı bulacak ve başarıyla erken yaşta tanışacaktır. Amacımız özgüveni yüksek, donanımlı ve kendini gerçekleştiren bireyleri topluma kazandırmaktır.