Mentörlük

Mentörlük

BALKAYA OKULLARI MENTÖRLÜK UYGULAMASI:

 

Her öğrenci için bir mentör öğretmen belirlenir. Mentör öğretmen 9-10 ve 11. Sınıfta öğrencinin sınıf öğretmenidir.12. sınıfta mentör öğretmen; branşı öğrencinin seçtiği alan ile ilgili, YKS sınavları için öğrencinin ders çalışma programını konu bazlı birebir takip edecek öğretmenlerden belirlenir. Mentor Öğretmenlik Sistemi ile her öğrencimizin akademik ve sosyal alandaki gelişiminin dikkatlice izlenmesi, öğrencilerimizin kendileri ile ilgili farkındalıklarının arttırılması, planlama ve değerlendirme becerilerinin artırılması, gelişim gereksinimlerinin tespit edilmesi, akademik başarının yükseltilmesi, okula bağlılığının sağlanması, öğrenme motivasyonunun artırılması ve okul-ev arasında etkileşim ve yakın işbirliğinin kolaylaştırılması hedeflenmektedir.

Mentör Öğretmen Uygulaması,

1. Öğrenciye çalışma alışkanlıklarını kişisel özellik ve ihtiyaçlarına en uygun şekilde düzenlemeyi öğretir.
2. Öğrencinin kişisel planlama ve değerlendirme becerisinin gelişmesine katkıda bulunarak motivasyonunu sürekli destekler.
3. Test çözme becerilerini geliştirerek TYT ve AYT türevi sınavlardaki başarısına katkıda bulunur.
4. Okul ile ev arasındaki iletişimin sürekli ve etkin olmasını sağlar.
5. Bu görüşmelerde mentör öğretmen öğrencinin okul sınavı sonuçlarını değerlendirir, öğrenci ile birlikte mesleki yeterlilik için hedef puan belirler, sınavlardan sonra hedeflediği puana ulaşıp ulaşmadığını değerlendirir, öğrenci belirlenen hedefe ulaşamadıysa nedenlerini sorgulayarak ihtiyaçları belirler ve yeni hedef belirleme konusunda öğrenciyi motive eder. Ayrıca öğrencinin aile ve arkadaşlık ilişkileri konularında yaşadığı sıkıntıları da dinleyerek gerekli gördüğü durumlarda öğrenciyi uygun birimlere yönlendirerek sorunların büyümeden çözüm üretilmesini sağlar.
6. Mentör öğretmenler yüz yüze görüşmelerde ya da ayda en az bir kere yapılan telefon görüşmelerinde velileri yaptıkları çalışmalar konusunda bilgilendirirerek okul ve veli arasında köprü kurar.
7. Mentör öğretmen rehber öğretmenle işbirliği içinde çalışarak öğrencinin ihtiyaç duyduğu desteği almasını sağlar.