Mentörlük

Mentörlük

BALKAYA OKULLARI MENTÖRLÜK UYGULAMASI:

 

Her öğrenci için bir mentör öğretmen belirlenir. Mentör öğretmen 9 ve 10. Sınıfta öğrencinin sınıf öğretmenidir.11. ve 12. sınıfta mentör öğretmen; branşı öğrencinin seçtiği alan ile ilgili, YKS sınavları için öğrencinin ders çalışma programını konu bazlı birebir takip edecek öğretmenlerden belirlenir ve öğrencinin Danışman Öğretmeni olarak görev yapar. Mentor Öğretmenlik Sistemi ile her öğrencimizin akademik ve sosyal alandaki gelişiminin dikkatlice izlenmesi, öğrencilerimizin kendileri ile ilgili farkındalıklarının arttırılması, planlama ve değerlendirme becerilerinin artırılması, gelişim gereksinimlerinin tespit edilmesi, akademik başarının yükseltilmesi, okula bağlılığının sağlanması, öğrenme motivasyonunun artırılması ve okul-ev arasında etkileşim ve yakın işbirliğinin kolaylaştırılması hedeflenmektedir.
 

Mentör / Danışman Öğretmen Uygulaması,

1. Öğrenciye çalışma alışkanlıklarını kişisel özellik ve ihtiyaçlarına en uygun şekilde düzenlemeyi öğretir.

2. Öğrencinin kişisel planlama ve değerlendirme becerisinin gelişmesine katkıda bulunarak motivasyonunu sürekli destekler.

3. Test çözme becerilerini geliştirerek TYT ve AYT türevi sınavlardaki başarısına katkıda bulunur.

4. Okul ile ev arasındaki iletişimin sürekli ve etkin olmasını sağlar.

5. Mentör öğretmenler yüz yüze görüşmelerde ya da ayda en az bir kere yapılan telefon görüşmelerinde velileri yaptıkları çalışmalar konusunda bilgilendirerek okul ve veli arasında köprü kurar.

6. Mentör öğretmen rehber öğretmenle işbirliği içinde çalışarak öğrencinin ihtiyaç duyduğu desteği almasını sağlar.

7. Danışman Öğretmenler, 11. ve 12. Sınıfta Öğrencisi ile yaptığı görüşmelerde, öğrencinin okul sınavı sonuçlarını takip eder ve deneme sınav sonuçlarını değerlendirir, öğrenci ile birlikte mesleki yeterlilik için hedef puan belirler, sınavlardan sonra hedeflediği puana ulaşıp ulaşmadığını değerlendirir, öğrenci belirlenen hedefe ulaşamadıysa nedenlerini sorgulayarak ihtiyaçları belirler ve yeni hedef belirleme konusunda öğrenciyi motive eder. Danışman öğretmen Her Öğrencisine ders programı hazırlar. Programa uygunluk takip edilir ve eksik olduğu ders/konu bazında programı revize eder. Ders programı ile öğrencinin çözdüğü sorular takibe alınır. Öğrencinin çözemediği soruların ilgili öğretmenlere yönlendirilerek çözülmesi sağlanır. Ayrıca öğrencinin aile ve arkadaşlık ilişkileri konularında yaşadığı sıkıntıları da dinleyerek gerekli gördüğü durumlarda öğrenciyi uygun birimlere yönlendirerek sorunların büyümeden çözüm üretilmesini sağlar.