Yabancı Dil

ingilizce

Yabancı Dil

Okulumuzda birinci yabancı dil olarak İngilizce, ikinci yabancı dil olarak Almanca öğretilmektedir.

Tüm öğretilen dillerde okuma-yazma-dinleme-konuşma becerilerinin geliştirilmesi hedeflenir.

Öğrencilerimizin düşüncelerini yazılı ve sözlü olarak akıcı ve doğru bir şekilde ifade edebilmeleri amaçlanır. İnteraktif ders materyalleri ile öğrencinin derse aktif olarak katılımı sağlanır. Bu ders materyalleri sundukları pratik yapma amaçlı aktiviteler ile öğrenilen dilin kalıcı hale gelmesini sağlar.