Bilgisayar

bilgisayar

Bilgisayar

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ 

Bilişim Teknolojilerindeki gelişmeler ışığında Bilgisayar ve Kodlama dersi beklentilerimiz işbirlikçi çalışma, araştırma ve bilgiyi yapılandırmadır. Bu bilgiler doğrusunda analizler yapar, projeler üretir, farklı araç ve yaklaşımları kullanır. Sanal ortamları, yazılımları kullanarak değerlendirmeler yapar. Problem çözme, programlama ve özgün ürün geliştirmedir. Öğrenciler farklı sorunlar için fikir üretebilir hale gelebilir.

Öğrencilerden beklentiler kısaca, kavram haritası oluşturabilme, videolar oluşturabilme, grup halinde projeye destek sağlamak, sosyal ağları bilinçle kullanma, karşılaşabileceği teknik konularda çözüme yönelik fikir oluşturabilme, eğitimde kullanabileceği basit yazılımlar gerçekleştirme, grafikler yazılımlar sayesinde oluşturabilme ve formüle girilen değere göre bir sonuç veren yazılım geliştirmedir.