Asit Baz Titrasyonu

deney

Asit Baz Titrasyonu

10.Sınıflarımız Kimya Laboratuvarında deneylerle asit baz Titrasyonunu gözlemlediler.